Danh sách học viên thi ngày 31/7/2017

Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 31/7/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi. Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô bằng b2 xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm...

Danh sách học viên thi ngày 25/7/2017

Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 25/7/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi. Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô bằng c xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm...

Danh sách học viên thi ngày 18/7/2017

Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 18/7/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi. Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô b1 xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất....

Danh sách học viên thi ngày 5/7/2017

Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 5/7/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi phù hợp. Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô cấp tốc xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa...

Danh sách học viên thi ngày 27/6/2017

Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 27/6/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi. Bạn có nhu cầu thi bằng lái xe ô tô xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất....

Danh sách học viên thi ngày 17/6/2017

Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 17/6/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi. Bạn có nhu cầu thi bằng lái xe ô tô b2 xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm...