Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 18/7/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô b1 xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe uy tín Sao Bắc Việt cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tênNgày sinh
PHẠM TUẤN ANH07/09/1991
NGUYỄN ĐĂNG TÚ01/10/1991
ĐÀO THỊ HIỀN24/08/1979
NGUYỄN THỊ LAN ANH08/07/1971
NÔNG VĂN KHÁNH09/11/1991
PHẠM XUÂN KHOA11/01/1980
ĐẶNG THANH TRƯỜNG08/05/1980
LA THỊ TRANG NHUNG01/12/1989
TRỊNH HOÀNG GIANG02/03/1982
NGUYỄN ANH QUÂN08/11/1990
Hồ Phúc Thành09/03/1987
Phạm Vũ Tân30/08/1994
Trần Văn Thuyên22/08/1987
Nguyễn Thị Thanh Huyền08/04/1978
Bùi Ngọc Thành23/12/1993
Nguyễn Đức Khanh24/11/1981
Nguyễn Trung Đông10/09/1988
Đào Xuân Hà10/08/1972
Vũ Gia Đại24/04/1993
Vũ Thị Lệ01/01/1990
Đặng Văn Tài29/11/1979
Nguyễn Khắc Linh10/02/1989
Đinh Văn Phước28/07/1985
Nguyễn Văn Hứng16/07/1976
Giản Tuấn Anh08/01/1992
Trần Văn Trung21/07/1986
Nguyễn Văn Dũng27/06/1990
Nguyễn Quang Huy06/11/1989
Phạm Quý Điện17/02/1991
Nguyễn Đức Biên16/07/1981
Phan Duy Vinh19/10/1985
Nguyễn Xuân Mừng06/11/1963
Trần Ngọc Thịnh16/11/1992
Nguyễn Mạnh Tường26/01/1989
Nguyễn Tiên20/04/1985
Nguyễn Thanh Tùng18/02/1992
Nguyễn Hữu Đại22/09/1983
Nguyễn Tiến Lực13/08/1983
Nguyễn Đức Chiêu01/06/1992
Trần Mạnh Hùng26/11/1985
Trần Thị Thanh Hà24/10/1985
Nguyễn Mạnh Hùng26/04/1979
Nguyễn Anh Dũng21/11/1985
Hà Duy Hán02/10/1959
Hoàng Thị Hồng Nhung28/10/1990
Nguyễn Thanh Tâm02/03/1978
Hướng Thị Thu Hà07/10/1987
Trần Thị Thu Hiền19/07/1987
Vũ Đăng Trình25/05/1993
Nguyễn Hoàng Tùng24/10/1996
Nguyễn Văn Trường04/02/1991
Cấn Văn Quân22/09/1991
Bùi Đình Thám06/02/1984
Lê Minh Lâm07/09/1979
Bùi Văn Quân12/10/1986
Trần Xuân Hiếu28/03/1985
Hắc Thanh Quang28/07/1988
Ngô Văn Tuấn10/01/1995
Nguyễn Nhật Minh19/09/1995
Nguyễn Việt Bách11/07/1995
Vương Ngọc Thắng07/09/1974
Nguyễn Văn Đoàn11/07/1991
Lê Văn Luân15/08/1991
Trần Đức Công11/9/1985
Hà Xuân Lộc6/20/1990
Bùi Khắc Hưởng1/4/1964
Vũ Duy Long11/30/1988
Lê Thị Thư12/15/1991
Vũ Văn Long10/27/1987
Nguyễn Văn Bình6/18/1988
Trần Công Thiệu9/20/1984
Đặng Hoàng Trung4/23/1985
Vũ Minh Tuấn10/23/1977
Nguyễn Bá Vũ5/10/1991
Nguyễn Văn Bình6/17/1991
Nguyễn Văn Phương9/26/1995
Nguyễn Văn Dương8/15/1958
Nguyễn Thị Huyền5/19/1996
Vũ Đăng Đức6/13/1989
Lê Trịnh Tâm2/9/1976
Nguyễn Văn Cương9/18/1992
Trần Tây Bắc4/1/1970
Đặng Huy Toàn1/7/1979
Vũ Trung Phúc9/5/1990
Vũ Minh Thông8/19/1979
Phạm Đức Huy8/13/1989
Trương Thị Hải Anh8/16/1995
Trần Hậu Quý10/9/1969
Trần Văn Ngữ01/04/1984
Nguyễn Tiến Việt15/04/1988
Trần Kim Oanh15/01/1985
Phạm Tống Giang20/06/1987
Nguyễn Tiểu Ly22/11/1989
Lê Bật Phi28/05/1984
Vũ Thành Sơn14/09/1989
Ngô Hồng Tiến10/01/1982
Nguyễn Đăng Hải02/09/1985
Lê Viết Cường27/03/1985
Trần Văn Thưởng14/11/1990
Trần Văn Hoàng29/07/1989
Lê Sơn Tùng18/12/1989
Nguyễn Thành Trung04/05/1989
Hoàng Văn Luân15/02/1986
Nguyễn Văn Thìn11/01/1988
Nguyễn Thị Thu Hằng09/01/1985
Trần Quốc Việt12/09/1982
Nguyễn Huy Chính09/01/1983
Phạm Ngọc Thạch30/11/1993
Hà Nguyên Tuấn10/10/1987
Trần Thị Mai16/05/1981
Nguyễn Thế Duân6/11/1992
NGUYỄN NAM THẮNG30/7/1991
Vũ Trọng Mạnh5/9/1987
Trần Quang Tân20/11/1998
Cao Xuân Hưng24/02/1992
KHỔNG MINH DŨNG20/03/1982
NGUYỄN MINH TUẤN27/09/1979
BÙI LÝ THỊ PHƯƠNG14/01/1979
ĐÀO HỮU ĐẠT25/07/1982
TRẦN CÔNG TỈNH27/03/1980
NGUYỄN ĐỨC TOÀN16/10/1988
HOÀNG LÂM TÙNG25/01/1983
NGUYỄN MINH TOÀN24/04/1988
MAI TRỌNG DƯƠNG16/01/1990
ĐỖ HỒNG THẮNG12/10/1991
VŨ VĂN THỊNH Thi ĐA8/12/1985
NGUYỄN ĐỨC LÂM24/03/1978
LÊ ĐĂNG ĐỨC6/11/1986
TRẦN QUANG SƠN5/8/1978
BÙI ĐÌNH KHOA19/09/1991
NGUYỄN VĂN NHẬT21/03/1989
PHAN QUANG TUẤN ANH29/05/1997