Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 18/7/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô b1 xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe uy tín Sabavi cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tên Ngày sinh
PHẠM TUẤN ANH 07/09/1991
NGUYỄN ĐĂNG TÚ 01/10/1991
ĐÀO THỊ HIỀN 24/08/1979
NGUYỄN THỊ LAN ANH 08/07/1971
NÔNG VĂN KHÁNH 09/11/1991
PHẠM XUÂN KHOA 11/01/1980
ĐẶNG THANH TRƯỜNG 08/05/1980
LA THỊ TRANG NHUNG 01/12/1989
TRỊNH HOÀNG GIANG 02/03/1982
NGUYỄN ANH QUÂN 08/11/1990
Hồ Phúc Thành 09/03/1987
Phạm Vũ Tân 30/08/1994
Trần Văn Thuyên 22/08/1987
Nguyễn Thị Thanh Huyền 08/04/1978
Bùi Ngọc Thành 23/12/1993
Nguyễn Đức Khanh 24/11/1981
Nguyễn Trung Đông 10/09/1988
Đào Xuân Hà 10/08/1972
Vũ Gia Đại 24/04/1993
Vũ Thị Lệ 01/01/1990
Đặng Văn Tài 29/11/1979
Nguyễn Khắc Linh 10/02/1989
Đinh Văn Phước 28/07/1985
Nguyễn Văn Hứng 16/07/1976
Giản Tuấn Anh 08/01/1992
Trần Văn Trung 21/07/1986
Nguyễn Văn Dũng 27/06/1990
Nguyễn Quang Huy 06/11/1989
Phạm Quý Điện 17/02/1991
Nguyễn Đức Biên 16/07/1981
Phan Duy Vinh 19/10/1985
Nguyễn Xuân Mừng 06/11/1963
Trần Ngọc Thịnh 16/11/1992
Nguyễn Mạnh Tường 26/01/1989
Nguyễn Tiên 20/04/1985
Nguyễn Thanh Tùng 18/02/1992
Nguyễn Hữu Đại 22/09/1983
Nguyễn Tiến Lực 13/08/1983
Nguyễn Đức Chiêu 01/06/1992
Trần Mạnh Hùng 26/11/1985
Trần Thị Thanh Hà 24/10/1985
Nguyễn Mạnh Hùng 26/04/1979
Nguyễn Anh Dũng 21/11/1985
Hà Duy Hán 02/10/1959
Hoàng Thị Hồng Nhung 28/10/1990
Nguyễn Thanh Tâm 02/03/1978
Hướng Thị Thu Hà 07/10/1987
Trần Thị Thu Hiền 19/07/1987
Vũ Đăng Trình 25/05/1993
Nguyễn Hoàng Tùng 24/10/1996
Nguyễn Văn Trường 04/02/1991
Cấn Văn Quân 22/09/1991
Bùi Đình Thám 06/02/1984
Lê Minh Lâm 07/09/1979
Bùi Văn Quân 12/10/1986
Trần Xuân Hiếu 28/03/1985
Hắc Thanh Quang 28/07/1988
Ngô Văn Tuấn 10/01/1995
Nguyễn Nhật Minh 19/09/1995
Nguyễn Việt Bách 11/07/1995
Vương Ngọc Thắng 07/09/1974
Nguyễn Văn Đoàn 11/07/1991
Lê Văn Luân 15/08/1991
Trần Đức Công 11/9/1985
Hà Xuân Lộc 6/20/1990
Bùi Khắc Hưởng 1/4/1964
Vũ Duy Long 11/30/1988
Lê Thị Thư 12/15/1991
Vũ Văn Long 10/27/1987
Nguyễn Văn Bình 6/18/1988
Trần Công Thiệu 9/20/1984
Đặng Hoàng Trung 4/23/1985
Vũ Minh Tuấn 10/23/1977
Nguyễn Bá Vũ 5/10/1991
Nguyễn Văn Bình 6/17/1991
Nguyễn Văn Phương 9/26/1995
Nguyễn Văn Dương 8/15/1958
Nguyễn Thị Huyền 5/19/1996
Vũ Đăng Đức 6/13/1989
Lê Trịnh Tâm 2/9/1976
Nguyễn Văn Cương 9/18/1992
Trần Tây Bắc 4/1/1970
Đặng Huy Toàn 1/7/1979
Vũ Trung Phúc 9/5/1990
Vũ Minh Thông 8/19/1979
Phạm Đức Huy 8/13/1989
Trương Thị Hải Anh 8/16/1995
Trần Hậu Quý 10/9/1969
Trần Văn Ngữ 01/04/1984
Nguyễn Tiến Việt 15/04/1988
Trần Kim Oanh 15/01/1985
Phạm Tống Giang 20/06/1987
Nguyễn Tiểu Ly 22/11/1989
Lê Bật Phi 28/05/1984
Vũ Thành Sơn 14/09/1989
Ngô Hồng Tiến 10/01/1982
Nguyễn Đăng Hải 02/09/1985
Lê Viết Cường 27/03/1985
Trần Văn Thưởng 14/11/1990
Trần Văn Hoàng 29/07/1989
Lê Sơn Tùng 18/12/1989
Nguyễn Thành Trung 04/05/1989
Hoàng Văn Luân 15/02/1986
Nguyễn Văn Thìn 11/01/1988
Nguyễn Thị Thu Hằng 09/01/1985
Trần Quốc Việt 12/09/1982
Nguyễn Huy Chính 09/01/1983
Phạm Ngọc Thạch 30/11/1993
Hà Nguyên Tuấn 10/10/1987
Trần Thị Mai 16/05/1981
Nguyễn Thế Duân 6/11/1992
NGUYỄN NAM THẮNG 30/7/1991
Vũ Trọng Mạnh 5/9/1987
Trần Quang Tân 20/11/1998
Cao Xuân Hưng 24/02/1992
KHỔNG MINH DŨNG 20/03/1982
NGUYỄN MINH TUẤN 27/09/1979
BÙI LÝ THỊ PHƯƠNG 14/01/1979
ĐÀO HỮU ĐẠT 25/07/1982
TRẦN CÔNG TỈNH 27/03/1980
NGUYỄN ĐỨC TOÀN 16/10/1988
HOÀNG LÂM TÙNG 25/01/1983
NGUYỄN MINH TOÀN 24/04/1988
MAI TRỌNG DƯƠNG 16/01/1990
ĐỖ HỒNG THẮNG 12/10/1991
VŨ VĂN THỊNH Thi ĐA 8/12/1985
NGUYỄN ĐỨC LÂM 24/03/1978
LÊ ĐĂNG ĐỨC 6/11/1986
TRẦN QUANG SƠN 5/8/1978
BÙI ĐÌNH KHOA 19/09/1991
NGUYỄN VĂN NHẬT 21/03/1989
PHAN QUANG TUẤN ANH 29/05/1997