Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 25/7/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô bằng c xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe Hà Nội cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tênNgày sinh
Hoàng Thị Thi24/04/1981
Bùi Thị Thu Hiền26/11/1969
Nguyễn Thị Đồng05/05/1971
Vũ Kim Long19/06/1954
Lê Đình Tiến22/10/1990
Nguyễn Văn Chính06/05/1986
Nguyễn Thị Tuyết22/01/1994
Lê Đức Cường14/06/1981
Nguyễn Hải Triều17/07/1978
Nguyễn Văn Hưng09/07/1984
Cao Xuân Hòa28/02/1986
Nguyễn Ngọc Hà26/12/1988
Lâm Trọng04/05/1974
Dương Thế Dũng28/09/1969
Đinh Văn Phúc14/09/1988
Nguyễn Thị Hải19/08/1978
Trần Thị Hằng01/01/1974
Vũ Anh Tùng15/10/1982
Đặng Như Khiêm22/05/1989
Nguyễn Đình Khiêm24/07/1990
Nghiêm Văn Trọng22/01/1989
Nguyễn Trọng Tuyền14/10/1995
Ngô Quốc Huy20/05/1982
Lê Quốc Hưng05/05/1984
Trần Hiện Đại28/09/1990
Nguyễn Thị Ngọc Huyền12/06/1996
Nguyễn Văn Dung04/09/1983
Nguyễn Minh Tiến20/10/1984
Vương Như Huế10/03/1988
Bùi Đức Thịnh01/10/1983
Nguyễn Việt Huy02/09/1991
Nguyễn Minh hà04/08/1984
Đặng Văn Ngọc19/05/1983
Phạm Cảnh Toàn30/08/1991
Nguyễn Thùy Dương13/09/1982
Nguyễn Quán Tuyến02/10/1987
Đinh Văn Tráng24/03/1992
Đoàn Thị Thu Huyền07/05/1976
Nguyễn Đức Luân09/01/1990
Đặng Văn Tới15/11/1991
Quàng Trọng Quân15/09/1990
Hồ Tự Chắt12/05/1991
Nguyễn Văn Đức18/06/1987
Bùi Gia Hưng26/09/1990
Đào Trọng Tuân07/06/1991
Dương Văn Thùy13/05/1982
Bùi Mạnh Hải30/08/1981
Trịnh Văn Hùng10/08/1975
Ngũ Xuân Minh10/09/1987
Nguyễn Văn Vịnh01/01/1987
Vũ Ngọc Cẩm10/10/1993
Vũ Công Thắng25/03/1990
Nguyễn Thị Hồng05/08/1981
Vũ Chiến Công18/09/1994
Nguyễn Công Hà24/01/1992
Vũ Quang Trung06/06/1989
Bùi Gia Hải21/08/1990
Nguyễn Trọng Đảm12/12/1983
Nguyễn Hữu Thành26/12/1994
Phùng Nhật Bình05/10/1982
Nguyễn Văn Quyết26/10/1988
Nguyễn Văn Thắng09/02/1992
Lê Quốc Vụ05/11/1990

Save