Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 25/7/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô bằng c xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe Hà Nội cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tên Ngày sinh
Hoàng Thị Thi 24/04/1981
Bùi Thị Thu Hiền 26/11/1969
Nguyễn Thị Đồng 05/05/1971
Vũ Kim Long 19/06/1954
Lê Đình Tiến 22/10/1990
Nguyễn Văn Chính 06/05/1986
Nguyễn Thị Tuyết 22/01/1994
Lê Đức Cường 14/06/1981
Nguyễn Hải Triều 17/07/1978
Nguyễn Văn Hưng 09/07/1984
Cao Xuân Hòa 28/02/1986
Nguyễn Ngọc Hà 26/12/1988
Lâm Trọng 04/05/1974
Dương Thế Dũng 28/09/1969
Đinh Văn Phúc 14/09/1988
Nguyễn Thị Hải 19/08/1978
Trần Thị Hằng 01/01/1974
Vũ Anh Tùng 15/10/1982
Đặng Như Khiêm 22/05/1989
Nguyễn Đình Khiêm 24/07/1990
Nghiêm Văn Trọng 22/01/1989
Nguyễn Trọng Tuyền 14/10/1995
Ngô Quốc Huy 20/05/1982
Lê Quốc Hưng 05/05/1984
Trần Hiện Đại 28/09/1990
Nguyễn Thị Ngọc Huyền 12/06/1996
Nguyễn Văn Dung 04/09/1983
Nguyễn Minh Tiến 20/10/1984
Vương Như Huế 10/03/1988
Bùi Đức Thịnh 01/10/1983
Nguyễn Việt Huy 02/09/1991
Nguyễn Minh hà 04/08/1984
Đặng Văn Ngọc 19/05/1983
Phạm Cảnh Toàn 30/08/1991
Nguyễn Thùy Dương 13/09/1982
Nguyễn Quán Tuyến 02/10/1987
Đinh Văn Tráng 24/03/1992
Đoàn Thị Thu Huyền 07/05/1976
Nguyễn Đức Luân 09/01/1990
Đặng Văn Tới 15/11/1991
Quàng Trọng Quân 15/09/1990
Hồ Tự Chắt 12/05/1991
Nguyễn Văn Đức 18/06/1987
Bùi Gia Hưng 26/09/1990
Đào Trọng Tuân 07/06/1991
Dương Văn Thùy 13/05/1982
Bùi Mạnh Hải 30/08/1981
Trịnh Văn Hùng 10/08/1975
Ngũ Xuân Minh 10/09/1987
Nguyễn Văn Vịnh 01/01/1987
Vũ Ngọc Cẩm 10/10/1993
Vũ Công Thắng 25/03/1990
Nguyễn Thị Hồng 05/08/1981
Vũ Chiến Công 18/09/1994
Nguyễn Công Hà 24/01/1992
Vũ Quang Trung 06/06/1989
Bùi Gia Hải 21/08/1990
Nguyễn Trọng Đảm 12/12/1983
Nguyễn Hữu Thành 26/12/1994
Phùng Nhật Bình 05/10/1982
Nguyễn Văn Quyết 26/10/1988
Nguyễn Văn Thắng 09/02/1992
Lê Quốc Vụ 05/11/1990

Save