Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 17/6/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu thi bằng lái xe ô tô b2 xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Sabavi cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tên Ngày sinh
Nguyễn Việt Hưng 27/03/1981
Lê Thị Liên Phương 19/12/1981
Nguyễn Lâm Huynh 07/11/1989
Đỗ Thu Hiền 24/10/1988
Nguyễn Mạnh Cường 26/04/1978
Dư Hoàng Ngân 03/10/1969
Nguyễn Sơn Hưng 19/06/1987
Trần Văn Lâm 29/12/1985
Nguyễn Công Bình 19/10/1987
Đỗ Thành Kính 25/04/1987
Nguyễn Văn Sỹ 01/12/1984
Phạm Văn Nam 25/07/1984
Chu Minh Chúc 08/12/1984
Nguyễn Hữu Chính 08/11/1986
Chu Đức Công 29/05/1986
Mai Thanh Hiếu 25/05/1981
Đào Việt Hưng 14/07/1985
Phùng Văn Phương 26/12/1977
Hoàng Minh Quân 15/05/1986
Đỗ Nhật Thịnh 10/05/1983
Vũ Hồng Quân 02/02/1985
Nguyễn Minh Hiền 04/01/1985
Vi Thế Vinh 09/09/1991
Vũ Văn Hiểu 25/12/1954
Lê Văn Đoàn 01/06/1986
Nguyễn Tiến Chiến 15/01/1989
Trịnh Kim Thạch 04/01/1992
Hoàng Đình Phi 28/12/1992
Nguyễn Quang Điều 20/12/1984
Nguyễn Hữu Tài 23/09/1995
Vũ Thanh Tú 05/09/1976
Đoàn Văn Thông 24/06/1987
Đào Thị Hạnh 22/11/1979
Phạm Thị Sinh 16/10/1982
Phạm Thị Duyên 14/03/1981
Phạm Thọ Dũng 02/10/1983
Lê Văn Nghĩa 02/10/1992
Lê Công Sơn 16/07/1991
Nguyễn Tiến Tùng 21/04/1979
Lê Văn Hải 15/10/1988
Nghiêm Xuân Thọ 02/12/1972
Trần Khắc Hải 27/09/1993
Ngô Đăng An Việt Phương 08/09/1988
Nguyễn Văn Doan 12/07/1989
Phạm Bá Chung 08/02/1985
Hoàng Văn Toàn 26/09/1987
Quách Văn Lộc 15/07/1984
Nguyễn Duy Tấn 28/06/1991
Đỗ Thanh Hà 04/09/1992
Trịnh Văn Khá 25/11/1989
Vũ Xuân Tú 20/03/1998
Trần Quang Đoàn 08/11/1990
Ngô Văn Lâm 07/09/1995
Vũ Hoàng Phương 22/03/1993
Lê Thành Tâm 01/11/1988
Lê Văn Tưởng 27/02/1985
Nguyễn Bá Huyên 20/10/1982
Đào Xuân Dũng 10/08/1987
Nguyễn Huy Hiển 18/01/1991
Nguyễn Văn Hoàng 14/09/1988
Lê Văn Thượng 17/12/1988
Bùi Vũ Sơn 17/01/1983
Phùng Văn Hanh 25/09/1988
Ngô Thu Thủy 22/04/1987
Trần Bá An 14/11/1988
Đào Trung Hào 01/05/1989
Lê Văn Kiên 19/06/1987
Nguyễn Văn Thế Linh 11/01/1997
Nguyễn Văn Ngọc 16/10/1990
Vũ Đại Pháp 10/08/1988
Trần Văn Toàn 01/01/1985
Phạm Quang Hưng 27/11/1991
Đỗ Lợi 30/12/1981
Nguyễn Cao Cường 22/12/1989
Nguyễn Trọng Dũng 20/12/1990
Phạm Minh Đức 15/04/1994
Lê Văn Khanh 27/11/1989
Nguyễn Trần Tuân 01/06/1980
Nguyễn Văn Tường 02/02/1995
Vũ Đức Dũng 26/07/1989
Hoàng Ngọc Khánh 15/12/1992
NGUYỄN THỊ HÀ 07/12/1992
NGUYỄN VĂN THẮNG 08/02/1990
PHẠM VĂN HƯNG 29/10/1988
ĐỖ MINH QUANG 13/01/1996
NGUYỄN DUY HỌC 30/9/1991
NGUYỄN THÁI HÀ 15/08/1991
VŨ QUÝ 15/09/1991
BÙI VĂN TIẾN DŨNG 24/09/1979
VŨ ANH TUẤN 07/08/1983
VŨ QUANG TRUNG 29/01/1990
ĐÀO XUÂN XINH 05/10/1986
NGUYỄN TRUNG KIÊN 15/03/1992
NGUYỄN THỊ HOA HỒNG 30/7/1986
CHU ĐỨC LIÊM 28/10/1994
TRẦN VĂN HỌC 07/03/1996
ĐẶNG DUY CƯỜNG 17/02/1974
TRƯƠNG VĂN THƯỞNG 05/05/1980
LÊ VĂN SƠN 20/05/1982
TRẦN VĂN DŨNG 08/10/1988
BÙI MẠNH TOÀN 16/07/1990
Nguyễn Đình Thắng 26/10/1987
Nguyễn Xuân Bình 18/11/1987
Đào Quý Thắng 07/04/1987
Đào Quỳ Vàng 19/12/1987
Dương Văn Lên 6/7/1990
Nguyễn Ngọc Bích Hải 15/10/1969
Nguyễn Ngọc Dương 12/04/1990
Nguyễn Thị Tiểu Yến 06/08/1984
Nguyễn Văn Hải 06/11/1985
Nguyễn Văn Lâm 01/06/1988
Trần Văn Đông 01/08/1994
Phùng Văn Sơn 30/09/1982
Nguyễn Thị Phương 10/07/1986
Phạm Thị Thúy Hà 03/09/1979
Vũ Tuấn Anh 13/06/1985
Lương Thị Lê Lai 05/10/1988
Trần Trung Tuyến 27/09/1987
Dương Văn Chí 05/11/1980
Triệu Hải Ninh 01/08/1987
Nguyễn Đức Mạnh 14/02/1977
Ngô Trung Sơn 27/10/1987
Bùi Thị Liên 19/11/1982
Trần Văn Định 26/12/1980
Đào Văn Việt 03/03/1987
Nguyễn Hồng Thái 03/03/1995
Bùi Vân Anh 22/08/1990
Nguyễn Thế Anh 13/03/1989
Hoàng Đình Tùng 20/05/1979
Trần Thị Thu Hương 18/08/1982
Trần Phi Long 31/07/1985
Hoàng Văn Tuấn 02/02/1984
Nguyễn Duy Khương 09/09/1983
Nguyễn Tử Quân 05/08/1987
Nguyễn Thị Lan 22/12/1985
Phạm Tiến Thắng 09/08/1988
Lương Hải Duy 07/05/1990
Vũ Văn Quân 28/04/1988
Hoàng Bảo Trung 27/07/1987
Trần Cao Cường 02/08/1988
Đường Văn Liên 13/07/1989
Lê Thị Tâm 21/09/1988
Chu Việt Anh 28/04/1976
Nguyễn Cao Cường 28/06/1988
MAI TIẾN DŨNG 2/3/1990
TRẦN MINH TỈNH 23/01/1983
NGUYỄN VĂN TUÂN 6/1/1992
HOÀNG HIỆP 12/3/1971
NGUYỄN THỊ HỢP 7/3/1991
KHUẤT ĐÌNH CHIỂN 6/11/1983
LÊ QUANG DƯƠNG 21/04/1991
BÙI THỊ HUỆ 15/01/1985
NGUYỄN VĂN KHOA 8/6/1983
LẠI THỊ THANH THANH 5/11/1992
TRẦN QUỐC BÌNH 15/10/1957
ĐÀO ĐỨC CƯỜNG 20/12/1978
NGUYỄN TRỌNG ĐÔNG 26/11/1995
ĐỖ THỊ HIẾU 30/06/1985
NGUYỄN VĂN HOÀNG 20/10/1993
NGUYỄN HƯƠNG LINH 4/10/1995
DƯƠNG THỊ THANH MAI 22/03/1990
TRẦN VIẾT NHẬT 10/2/1986
HOÀNG PHÚC SƠN 31/08/1991
PHẠM THỊ THÂN 2/8/1980
HOÀNG TRUNG THIẾT 29/04/1985
VŨ THANH THỦY 21/09/1989
ĐỒNG THỊ THU THỦY 2/8/1977
LÊ THỊ THU TRANG 20/06/1990
NGUYỄN VĂN TUẤN 27/07/1981
NGUYỄN HỒNG VINH 26/06/1981
TRẦN QUỐC NAM 3/9/1990
PHAN LẠC CƯỜNG 22/10/1990
NGUYỄN HẢI ĐẢNG 11/3/1983
BÙI QUỐC DIỆN 3/7/1983
ĐOÀN HUY HIỀU 18/04/1987
SỸ VĂN HOÀN 6/8/1983
NGUYỄN VĂN HOÀNG 25/03/1984
LÊ THỊ HỒNG 25/06/1980
VŨ THỊ HUYỀN 10/7/1983
GIANG QUỐC LINH 22/01/1990
TẠ ĐÌNH MẠC 6/12/1985
BÙI VĂN MẠNH 7/12/1984
HOÀNG HỮU NỘI 4/3/1981
BÙI TRỌNG TẤN 9/4/1989
NGUYỄN ĐỨC VIỆT 4/4/1989
PHẠM XUÂN CHÍNH 15/05/1984

Save

Save

Save