Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 27/6/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu thi bằng lái xe ô tô xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe Sabavi cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tên Ngày sinh
Triệu Văn Quân 30/09/1992
Phan Bảo Ngọc 6/27/1992
Hà Xuân Lộc 6/20/1990
Đinh Thị Hạnh 3/18/1976
Lê Đình Nam 4/20/1982
Hoàng Văn Kền 5/29/1991
Đoàn Hải Linh 11/3/1986
Dương Thị Ngọc Huyên 7/28/1989
Vũ Trường Giang 4/19/1971
Hoàng Anh Tùng 7/19/1988
Vũ Duy Long 11/30/1988
Hoàng Hải Đăng 7/22/1979
Nguyễn Trường Khoa 7/13/1987
Hà Trọng Nghĩa 7/17/1994
Lê Thị Thư 12/15/1991
Vũ Văn Long 10/27/1987
Trần Vân Anh 9/6/1986
Nguyễn Đăng Thắng 9/24/1986
Chu Thị Minh Yến 5/16/1996
Nguyễn Thành Trung 12/28/1982
Ngô Văn Quân 6/12/1988
Nguyễn Trọng Huy 5/28/1995
Nguyễn Bá Vũ 5/10/1991
Bùi Thanh Tuấn 8/20/1988
Nguyễn Văn Phương 9/26/1995
Vũ Trọng Mạnh 5/9/1987
Nguyễn Văn Dương 8/15/1958
Lê Văn Quân 1/7/1985
Phạm Vũ Sơn 6/21/1977
Ngô Văn Lợi 1/1/1986
Đỗ Văn Toản 3/26/1989
Trần Quốc Tuấn 8/8/1987
Nguyễn Văn Cương 9/18/1992
Vũ Hồng Hạnh 8/6/1988
Trần Tây Bắc 4/1/1970
Lê Đình Vương 8/29/1994
Phan Đình Trung 9/14/1985
Đặng Huy Toàn 1/7/1979
Vũ Trung Phúc 9/5/1990
Vũ Minh Thông 8/19/1979
Trần Đình Hiệp 6/12/1991
Nguyễn Đình Thanh Hiếu 11/7/1980
Nguyễn Văn Khoa 6/23/1983
Hoàng Thị Nguyệt 11/11/1985
Nguyễn Ngọc Giang 5/16/1983
Phạm Đức Huy 8/13/1989
Nguyễn Tuấn Anh 11/18/1990
Đào Hồng Nam 11/9/1975
Vũ Văn Cường 10/6/1980
Phạm Văn Khuê 2/2/1989
Nguyễn Đăng Hướng 12/17/1982
Nguyễn Hà Chung 1/17/1983
Nguyễn Thị Thùy Linh 1/13/1985
Phạm Thị Hồng Hải 2/22/1984
Hoàng Văn Bình 01/11/1968
Nguyễn Thị Hồng Nhung 4/29/1989
HOÀNG QUỐC ĐẠT 2/6/1984
NGUYỄN HỒNG VIỆT 7/5/1988
NGUYỄN MINH TUẤN 27/09/1979
BÙI LÝ THỊ PHƯƠNG 14/01/1979
ĐÀO HỮU ĐẠT 25/07/1982
TRẦN CÔNG TỈNH 27/03/1980
PHẠM NGỌC HƯNG 22/02/1984
LÊ BÁ TÙNG 31/05/1989
TRẦN HẢI 25/07/1992
PHAN DUY BẰNG 15/07/1991
NGUYỄN TRIỆU CÔNG 5/10/1983
NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 6/10/1984
BÙI NHƯ QUỲNH 12/10/1983
NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG 7/6/1982
DƯƠNG MẠNH HÀ 23/05/1976
NGUYỄN ĐỨC TOÀN 16/10/1988
LƯƠNG ĐÌNH VĨNH 1/12/1978
HOÀNG LÂM TÙNG 25/01/1983
ĐÀO DUY KHÁNH 28/12/1992
HOÀNG TIẾN MẠNH 29/12/1982
VŨ THỊ THÚY 6/3/1984
PHẠM VĂN THÀNH 4/7/1970
MAI TRỌNG DƯƠNG 16/01/1990
ĐẶNG QUỐC VIỆT 22/02/1990
ĐOÀN VĂN TRƯỢNG 5/9/1986
NGUYỄN PHÚC TÂN 20/03/1984
VŨ NGUYÊN LINH 30/05/1989
Trần Văn Ngữ 01/04/1984
Nguyễn Văn Huy 27/09/1990
Bùi Ngọc Tú 26/08/1987
Nguyễn Hoàng Sơn 21/09/1990
Nguyễn Tiến Việt 15/04/1988
Nguyễn Thế Duân 06/11/1992
Trần Kim Oanh 15/01/1985
Phạm Duy Hoàn 28/02/1984
Trần Thị Mai 16/05/1981
Nguyễn Mạnh Hùng 15/10/1985
Phạm Tống Giang 20/06/1987
Nguyễn Tiểu Ly 22/11/1989
Trương Hoàng Nga 29/03/1990
Lê Bật Phi 28/05/1984
Vũ Thành Sơn 14/09/1989
Nguyễn Tuấn Anh 16/09/1993
Nguyễn Mạnh Tùng 12/02/1979
Ngô Hồng Tiến 10/01/1982
Nguyễn Đăng Hải 02/09/1985
Lê Viết Cường 27/03/1985
Phạm Hồng Duyên 24/01/1995
Lý Văn Hữu 13/06/1973
Trần Văn Thưởng 14/11/1990
Trần Thị Hà 01/01/1983
Ngô Thị Dung 07/11/1992
Trương Văn Sơn 15/03/1987
Trần Văn Hoàng 29/07/1989
Mai Hoàng Việt 10/09/1983
Đỗ Văn Thức 12/01/1978
Hà Trung Hiếu 13/09/1986
Lê Sơn Tùng 18/12/1989
Nguyễn Thành Trung 04/05/1989
Nguyễn Thế Hùng 31/10/1977
Nguyễn Trung Đạt 28/06/1998
Nguyễn Trần Mỹ Anh 12/08/1998
Hoàng Văn Luân 15/02/1986
Nguyễn Văn Thìn 11/01/1988
Nguyễn Anh Huy 22/12/1982
Nguyễn Thị Thu Hằng 09/01/1985
Nguyễn Xuân Quân 24/05/1992
Lê Văn Hải 12/03/1993
Vương Ngọc Thắng 07/09/1974
Phạm Văn Đức 06/10/1995
Nguyễn Văn Sơn 13/09/1988
Lê Văn Quyền 14/01/1984
Nguyễn Đức Long 24/11/1985
Hoàng Hữu Ba 22/01/1991
Nguyễn Văn Đoàn 11/07/1991

 

Save

Save

Save

Save