Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 31/7/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô bằng b2 xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe tại Hà Nội cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tên Ngày sinh
Quách Văn Tín 23/01/1991
Hoàng Viết Sơn 19/03/1987
Hồ Tiến Tuấn 20/08/1987
Hoàng Thế Hòa 17/12/1987
Trần Quang Huy 01/01/1975
Cấn Văn Hà 23/03/1985
Đồng Văn Tuấn 05/09/1986
Lê Văn Trường 10/07/1990
Nguyễn Hữu Chính 18/04/1986
Đoàn Thị Nhung 27/09/1980
Vương Anh Minh 27/07/1983
Phạm Tuấn Bình 29/11/1991
Phạm Văn Ứng 15/10/1989
Đoàn Đức Long 01/09/1980
Nguyễn Trung Dũng 12/05/1985
Đinh Hồng Kiên 11/12/1989
Kha Văn Đăng 28/07/1988
Đặng Hồng Hạnh 10/09/1984
Dương Phi Thục 29/03/1982
Nguyễn Mạnh Linh 24/12/1987
Dương Quang Phú 04/03/1987
Đồng Văn Thạch 14/07/1987
Hoàng Văn Hùng 16/01/1985
Phạm Sỹ Doanh 03/07/1985
Nguyễn Thị Tân 10/03/1988
Tạ Văn Thành 16/03/1987
Nguyễn Thành Long 21/08/1988
Vũ Tiến Dũng 17/08/1971
Phạm Ngọc Thủy 02/08/1986
Lê Duy Dưỡng 05/11/1985
Nguyễn Ngọc Tiệp 14/08/1984
Nguyễn Xuân Triều 28/10/1988
Nguyễn Tuấn Tú 31/07/1984
Lê Ngọc Thắng 14/09/1984
Nguyễn Thị Nguyệt 19/04/1982
Đào Trung Kiên 20/03/1983
Vũ Thị Thanh Hương 17/05/1978
Phạm Thanh Tùng 19/10/1983
Phạm Ngọc Duy 26/03/1995
Đoàn Văn Âu 19/09/1990
Hoàng Đức Công 10/03/1991
Lê Văn Biên 30/04/1987
Nguyễn Khắc Huân 23/02/1993
Bùi Văn Đặng 05/07/1983
Nguyễn Văn Bằng 22/12/1985
Vi Anh Tuấn 20/12/1984
Phan Ngọc Dương 20/05/1987
Nguyễn Xuân Chính 12/02/1984
Bùi Quý Dương 05/11/1990
Bùi Quang Học 08/09/1983
Trần Đình Hưng 13/07/1980