Đối với những người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô:

Theo quy định tại các điều b ở khoản 4 và điểm b,c ở khoản 12, điều 5 Nghị Định 46/2016/NĐ-CP:

4- Đối với những người điều khiển xe ô tô và một số loại xe tương tự mà vi phạm một trong các hành vi sau thì sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng – 1.200.000 đồng:

b – Bạn đi vào đường, khu vực cấm phương tiện đi ngược chiều của đường một chiều hay đi ngược chiều trên các đường có biển “cấm đi ngược chiều” , ngoài các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 của điều này và một số xe ưu tiên đang trên đường đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định(Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định;)

Lỗi phạt ô tô đi vào đường cấm

Ngoài việc bạn bị phạt tiền ra thì người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị tước luôn quyền sử dụng bằng lái từ 1-3 tháng. Nếu hành vi vi phạm mà gây ra tai nạn thì sẽ bị tước quyền bằng lái xe từ 2-4 tháng theo quy định.