Học viên học để nâng hạng bằng lái xe (GPLX) phải có đủ thời gian lái xe hoặc hành nghề và số km lái xe an toàn như sau:

 • Hạng B2 lên D, C lên E: thời gian hành nghề từ 5 năm trở lên và 100.000 km lái xe an toàn trở lên.

Những học viên học để nâng lên các hạng D, E yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp phổ thông hoặc tương đương trở lên.

Điều kiện nâng cấp giấy phép lái xe từ C lên E

Nâng hạng bằng từ C lên E cần điều kiện gì?

Như vậy, để nâng hạng bằng từ hạng C lên hạng E  cần đáp ứng các điều kiện sau:

 •  Có thời gian hành nghề từ 5 năm trở lên;
 • Có 100.000 km lái xe an toàn trở lên;
 • Có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên.

Về hồ sơ nâng hạng bằng lên hạng E

Căn cứ khoản 2 Điều 19 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định : Cơ sở đào tạo lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm: Hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này. Chứng chỉ đào tạo nâng hạng; Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch nâng hạng.

 Hồ sơ nâng lên hạng E bao gồm:

 •  Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX theo mẫu tại Phụ lục 7, Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân;
 • Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;
 • Bản khai thời gian hành nghề và số km lái xe an toàn theo mẫu tại Phụ lục 8, Thông tư 12/2017/TT- BGTVT và phải chịu trách nhiệm về nội dung khai trước pháp luật;
 • Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc bằng cấp tương đương trở lên (xuất trình bản chính khi kiểm tra hồ sơ dự sát hạch);
 • Bản sao bằng lái xe (xuất trình bản chính khi dự sát hạch);
 • Chứng chỉ đào tạo nâng hạng;