Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 8/9/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu đăng ký học lái xe ô tô xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe Sabavi cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tên Ngày sinh
Lê Thanh Sâm 18/09/1969
Trần Thanh Liêm 29/07/1987
Nguyễn Ngọc Chung 06/10/1971
Nguyễn Văn Vượng 16/06/1982
Lê Dũng 12/05/1964
Phạm Công Hòa 05/09/1990
Nguyễn Thị Huyền 5/19/1996
Nguyễn Văn Quang 07/04/1988
Đoàn Hải Linh 11/3/1986
Nguyễn Xuân Mừng 06/11/1963
Cao Minh Tuyên 1/19/1981
Đồng Văn Tuấn 05/09/1986
Nguyễn Duy Tiến 11/20/1985
Nguyễn Thị Anh Đào 12/2/1980
Nguyễn Quốc Đại 3/31/1990
Hà Trung Kiên 8/15/1987
Ngô Văn Lợi 1/1/1986
Phạm Thị Hải Anh 2/4/1984
Đặng Huy Toàn 1/7/1979
Đào Xuân Hà 10/08/1972
Nguyễn Xuân Triều 28/10/1988
Vũ Văn Tam 17/01/1991
Đỗ Đức Tuân 18/05/1982
Dương Quang Phú 04/03/1987
Nguyễn Thị Tân 10/03/1988
Nguyễn Thị Huệ 19/04/1985
Trần Tuấn Anh 07/07/1990
Đinh Văn Hai 7/16/1989
NGUYỄN THỊ TÚ MINH 01/06/1984
TRẦN THANH TUẤN 27/04/1989
LÊ PHÚ ĐỨC 9/2/1985
Nguyễn Mạnh Quỳnh 01/01/1978
Vũ Văn Sơn 13/05/1981
Đào Thanh Loan 22/06/1979
Nguyễn Nam Thắng 30/7/1991
Nguyễn Thị Mai Hương 13/04/1989
Bùi Quang Đức 26/10/1998
Nguyễn Thị Hương 20/01/1984
Nguyễn Nhật Minh 19/09/1995
Lê Xuân Chính 12/7/1983
Phạm Thành Kiên 6/25/1990
Nguyễn Trung Đông 10/09/1988
Nguyễn Xuân Chính 12/02/1984