Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 8/9/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu đăng ký học lái xe ô tô xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe Sao Bắc Việt cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tênNgày sinh
Lê Thanh Sâm18/09/1969
Trần Thanh Liêm29/07/1987
Nguyễn Ngọc Chung06/10/1971
Nguyễn Văn Vượng16/06/1982
Lê Dũng12/05/1964
Phạm Công Hòa05/09/1990
Nguyễn Thị Huyền5/19/1996
Nguyễn Văn Quang07/04/1988
Đoàn Hải Linh11/3/1986
Nguyễn Xuân Mừng06/11/1963
Cao Minh Tuyên1/19/1981
Đồng Văn Tuấn05/09/1986
Nguyễn Duy Tiến11/20/1985
Nguyễn Thị Anh Đào12/2/1980
Nguyễn Quốc Đại3/31/1990
Hà Trung Kiên8/15/1987
Ngô Văn Lợi1/1/1986
Phạm Thị Hải Anh2/4/1984
Đặng Huy Toàn1/7/1979
Đào Xuân Hà10/08/1972
Nguyễn Xuân Triều28/10/1988
Vũ Văn Tam17/01/1991
Đỗ Đức Tuân18/05/1982
Dương Quang Phú04/03/1987
Nguyễn Thị Tân10/03/1988
Nguyễn Thị Huệ19/04/1985
Trần Tuấn Anh07/07/1990
Đinh Văn Hai7/16/1989
NGUYỄN THỊ TÚ MINH01/06/1984
TRẦN THANH TUẤN27/04/1989
LÊ PHÚ ĐỨC9/2/1985
Nguyễn Mạnh Quỳnh01/01/1978
Vũ Văn Sơn13/05/1981
Đào Thanh Loan22/06/1979
Nguyễn Nam Thắng30/7/1991
Nguyễn Thị Mai Hương13/04/1989
Bùi Quang Đức26/10/1998
Nguyễn Thị Hương20/01/1984
Nguyễn Nhật Minh19/09/1995
Lê Xuân Chính12/7/1983
Phạm Thành Kiên6/25/1990
Nguyễn Trung Đông10/09/1988
Nguyễn Xuân Chính12/02/1984