Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 27/8/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô ở Hà Nội xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe ở Hà Nội cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tênNgày sinh
Vũ Tiến Thứ09/10/1992
Đinh Trọng Anh20/12/1970
Nguyễn Trọng Thế02/02/1990
Nguyễn Hoài Phương21/07/1986
Nguyễn Phương Nga05/12/1982
Đào Tấn Đạt03/11/1990
Nguyễn Hồng Thanh13/07/1983
Lưu Xuân Trường10/09/1989
Đào Ngọc Sơn12/10/1988
Nguyễn Văn Quyết14/08/1988
Nguyễn Văn Nội23/11/1984
Trần Tố Chinh10/11/1980
Sa Thị Lan Anh18/05/1988
Nguyễn Thị Hà Phương20/09/1987
Nguyễn Văn Đức05/10/1986
Phạm Công Hòa05/09/1990
Nguyễn Quang Sơn12/06/1983
Nguyễn Văn Hưng07/09/1989
Nguyễn Thị Phương24/04/1991
Đặng Trần Quân10/01/1980
Đinh Thị Điệp21/06/1992
Hà Thu Trang03/01/1989
Phạm Đức Khuê04/05/1989
Ngô Quang Chiến14/05/1988
Nguyễn Thị Bích08/08/1978
Nguyễn Hữu Nam12/01/1979
Trần Duy Hải19/08/1988
Đinh Thu Hằng03/03/1981
Hà Thị Ngọc Tú21/07/1986
Nguyễn Thị Hoài Phương08/01/1984
Trần Hồng Đông16/07/1988
Nguyễn Văn Đắc20/01/1989
Vũ Văn Tuấn11/05/1996
Phạm Thị Hồng Nguyệt05/05/1961
Nguyễn Anh Tuấn05/05/1975
Trần Đức Long20/09/1988
Phùng Thị Hảo21/06/1983
Thái Văn Quỳnh7/14/1988
Nguyễn Văn Quang07/04/1988
Nguyễn Văn Tiến23/04/1991
Đinh Văn Đạt26/04/1994
Trần Công Luận10/13/1984
Vũ Gia Đại24/04/1993
Vũ Thị Lệ01/01/1990
Vũ Văn Bình6/17/1982
Hoàng Văn Hùng16/01/1985
Hoàng Thế Hòa17/12/1987
Lê Dũng12/05/1964
Đoàn Hải Linh11/3/1986
Vũ Trường Giang4/19/1971
Cao Minh Tuyên1/19/1981
Lê Thị Lý26/05/1980
Nguyễn Hữu Cương3/22/1985
Nguyễn Thị Mai Hương13/04/1989
Trần Anh Dũng16/03/1978
Lương Thị Bằng01/05/1990
Nguyễn Hương Giang28/06/1994
Trương Văn Trinh28/01/1994
Cao Xuân Hưng24/02/1992
PHẠM NGỌC HƯNG22/02/1984
LÊ BÁ TÙNG31/05/1989
NGUYỄN THỊ HÀ THU10/6/1987
BÙI VĂN HÙNG16/08/1989
PHẠM VĂN LONG20/04/1988
NGUYỄN VĂN SƠN C13/09/1988
LÊ QUANG ĐIỀN C25/03/1990
Nguyễn Thị Hương20/01/1984