Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 27/8/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô ở Hà Nội xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe ở Hà Nội cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tên Ngày sinh
Vũ Tiến Thứ 09/10/1992
Đinh Trọng Anh 20/12/1970
Nguyễn Trọng Thế 02/02/1990
Nguyễn Hoài Phương 21/07/1986
Nguyễn Phương Nga 05/12/1982
Đào Tấn Đạt 03/11/1990
Nguyễn Hồng Thanh 13/07/1983
Lưu Xuân Trường 10/09/1989
Đào Ngọc Sơn 12/10/1988
Nguyễn Văn Quyết 14/08/1988
Nguyễn Văn Nội 23/11/1984
Trần Tố Chinh 10/11/1980
Sa Thị Lan Anh 18/05/1988
Nguyễn Thị Hà Phương 20/09/1987
Nguyễn Văn Đức 05/10/1986
Phạm Công Hòa 05/09/1990
Nguyễn Quang Sơn 12/06/1983
Nguyễn Văn Hưng 07/09/1989
Nguyễn Thị Phương 24/04/1991
Đặng Trần Quân 10/01/1980
Đinh Thị Điệp 21/06/1992
Hà Thu Trang 03/01/1989
Phạm Đức Khuê 04/05/1989
Ngô Quang Chiến 14/05/1988
Nguyễn Thị Bích 08/08/1978
Nguyễn Hữu Nam 12/01/1979
Trần Duy Hải 19/08/1988
Đinh Thu Hằng 03/03/1981
Hà Thị Ngọc Tú 21/07/1986
Nguyễn Thị Hoài Phương 08/01/1984
Trần Hồng Đông 16/07/1988
Nguyễn Văn Đắc 20/01/1989
Vũ Văn Tuấn 11/05/1996
Phạm Thị Hồng Nguyệt 05/05/1961
Nguyễn Anh Tuấn 05/05/1975
Trần Đức Long 20/09/1988
Phùng Thị Hảo 21/06/1983
Thái Văn Quỳnh 7/14/1988
Nguyễn Văn Quang 07/04/1988
Nguyễn Văn Tiến 23/04/1991
Đinh Văn Đạt 26/04/1994
Trần Công Luận 10/13/1984
Vũ Gia Đại 24/04/1993
Vũ Thị Lệ 01/01/1990
Vũ Văn Bình 6/17/1982
Hoàng Văn Hùng 16/01/1985
Hoàng Thế Hòa 17/12/1987
Lê Dũng 12/05/1964
Đoàn Hải Linh 11/3/1986
Vũ Trường Giang 4/19/1971
Cao Minh Tuyên 1/19/1981
Lê Thị Lý 26/05/1980
Nguyễn Hữu Cương 3/22/1985
Nguyễn Thị Mai Hương 13/04/1989
Trần Anh Dũng 16/03/1978
Lương Thị Bằng 01/05/1990
Nguyễn Hương Giang 28/06/1994
Trương Văn Trinh 28/01/1994
Cao Xuân Hưng 24/02/1992
PHẠM NGỌC HƯNG 22/02/1984
LÊ BÁ TÙNG 31/05/1989
NGUYỄN THỊ HÀ THU 10/6/1987
BÙI VĂN HÙNG 16/08/1989
PHẠM VĂN LONG 20/04/1988
NGUYỄN VĂN SƠN C 13/09/1988
LÊ QUANG ĐIỀN C 25/03/1990
Nguyễn Thị Hương 20/01/1984