Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 25/8/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu tham gia khóa học lái xe ô tô xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe uy tín Sabavi cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tên Ngày sinh
Nguyễn Minh Tuấn 15/02/1988
Hán Minh Văn 26/03/1981
Trần Văn Bốn 04/08/1988
Đặng Thị Tú 03/04/1985
Nguyễn Văn Thắng 18/03/1982
Nguyễn Hoàng Quy 24/04/1985
Nguyễn Hữu Linh 05/04/1992
Võ Hữu Nhâm 16/10/1992
Nguyễn Hữu Siêu 24/04/1992
Phạm Đức Trung 20/02/1983
Phạm Xuân Trường 15/07/1988
Nguyễn Văn Anh 25/06/1991
Nguyễn Văn Chung 01/01/1986
Ngô Văn Đức 02/12/1977
Nguyễn Văn Thắng 02/06/1977
Đỗ Ngọc Thủy 25/11/1991
Lê Thị Kim 19/09/1988
Lê Bích Thủy 04/02/1965
Ngô Văn Thắng 21/10/1983
Trịnh Thị Hạnh 13/09/1983
Ngô Thị Thu Thủy 18/12/1992
Ngô Thị Bích Thủy 22/07/1979
Phạm Bích Ngọc 17/02/1989
Đinh Quốc Chiêu 17/09/1983
Cao Văn Kiên 20/04/1999
Trần Văn Hoàn 01/07/1981
Vũ Viết Bạch 03/08/1978
Phạm Thị Thanh Huyền 25/02/1986
Huỳnh Ngọc Trang 4/13/1989
Nguyễn Hải Đăng 19/05/1985
Phạm Văn Thiệp 10/05/1987