Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 25/8/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu tham gia khóa học lái xe ô tô xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe uy tín Sao Bắc Việt cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tênNgày sinh
Nguyễn Minh Tuấn15/02/1988
Hán Minh Văn26/03/1981
Trần Văn Bốn04/08/1988
Đặng Thị Tú03/04/1985
Nguyễn Văn Thắng18/03/1982
Nguyễn Hoàng Quy24/04/1985
Nguyễn Hữu Linh05/04/1992
Võ Hữu Nhâm16/10/1992
Nguyễn Hữu Siêu24/04/1992
Phạm Đức Trung20/02/1983
Phạm Xuân Trường15/07/1988
Nguyễn Văn Anh25/06/1991
Nguyễn Văn Chung01/01/1986
Ngô Văn Đức02/12/1977
Nguyễn Văn Thắng02/06/1977
Đỗ Ngọc Thủy25/11/1991
Lê Thị Kim19/09/1988
Lê Bích Thủy04/02/1965
Ngô Văn Thắng21/10/1983
Trịnh Thị Hạnh13/09/1983
Ngô Thị Thu Thủy18/12/1992
Ngô Thị Bích Thủy22/07/1979
Phạm Bích Ngọc17/02/1989
Đinh Quốc Chiêu17/09/1983
Cao Văn Kiên20/04/1999
Trần Văn Hoàn01/07/1981
Vũ Viết Bạch03/08/1978
Phạm Thị Thanh Huyền25/02/1986
Huỳnh Ngọc Trang4/13/1989
Nguyễn Hải Đăng19/05/1985
Phạm Văn Thiệp10/05/1987