Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 21/8/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô b2 hà nội xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe b2 Sao Bắc Việt cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tênNgày sinh
HÀ VĂN QUÝ09/07/1993
Nguyễn Văn Quang07/04/1988
Mai Văn Nam02/03/1987
Nguyễn Tiến Biên05/10/1991
Trần Văn Tiến09/11/1986
Nguyễn Thị Huyền5/19/1996
Phạm Thị Hải Anh2/4/1984
Phạm Tống Giang20/06/1987
Nguyễn Ngọc Minh01/08/1993
Trần Tây Bắc4/1/1970
Nguyễn Đức Khanh24/11/1981
Nguyễn Quang Huy11/25/1985
Trần Công Thiệu9/20/1984
Hà Xuân Lộc6/20/1990
Lê Thị Thư12/15/1991
Tạ Bảo Châu11/29/1985
Nguyễn Quốc Đại3/31/1990
Vũ Đăng Đức6/13/1989
Lê Công Soạn11/7/1989
Nguyễn Văn Hiếu15/11/1973
Trần Văn Trung21/07/1986
Nguyễn Xuân Mừng06/11/1963
Trần Quang Huy01/01/1975
Dương Quang Phú04/03/1987
Nguyễn Thị Tân10/03/1988
Vũ Tiến Dũng17/08/1971
Lê Ngọc Thắng14/09/1984
Vũ Thị Thanh Hương17/05/1978
Hoàng Đức Công10/03/1991
Lê Văn Biên30/04/1987
Nguyễn Xuân Chính12/02/1984
Bùi Quang Học08/09/1983
Phạm Thành Kiên6/25/1990
Nguyễn Trần Mỹ Anh12/08/1998
Phạm Minh Đức8/12/1991
Trần Văn Hoa03/08/1994
Lê Xuân Chính12/7/1983
Nguyễn Văn Đoàn11/07/1991
Vũ Văn Tam17/01/1991
Vũ Trung Phúc9/5/1990
Nguyễn Hữu Đại22/09/1983
Nguyễn Tiểu Ly22/11/1989
Đào Thanh Loan22/06/1979
Vũ Lan Phương26/02/1985
Nguyễn Duy Tiến11/20/1985
NGUYỄN THỊ TÚ MINH1/6/1984
LÊ QUANG ĐIỀN C25/03/1990
LÊ PHÚ ĐỨC2/9/1985
NGUYỄN ĐĂNG DŨNG29/11/1997
NGUYỄN VĂN SƠN C13/09/1988
HÀ PHƯƠNG LIÊN18/01/1981
BÙI THỊ MINH19/12/1970
LƯU THÙY LINH11/10/1995
PHẠM XUÂN KHOA1/11/1980

Save