Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 21/8/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô b2 hà nội xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe b2 Sabavi cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tên Ngày sinh
HÀ VĂN QUÝ 09/07/1993
Nguyễn Văn Quang 07/04/1988
Mai Văn Nam 02/03/1987
Nguyễn Tiến Biên 05/10/1991
Trần Văn Tiến 09/11/1986
Nguyễn Thị Huyền 5/19/1996
Phạm Thị Hải Anh 2/4/1984
Phạm Tống Giang 20/06/1987
Nguyễn Ngọc Minh 01/08/1993
Trần Tây Bắc 4/1/1970
Nguyễn Đức Khanh 24/11/1981
Nguyễn Quang Huy 11/25/1985
Trần Công Thiệu 9/20/1984
Hà Xuân Lộc 6/20/1990
Lê Thị Thư 12/15/1991
Tạ Bảo Châu 11/29/1985
Nguyễn Quốc Đại 3/31/1990
Vũ Đăng Đức 6/13/1989
Lê Công Soạn 11/7/1989
Nguyễn Văn Hiếu 15/11/1973
Trần Văn Trung 21/07/1986
Nguyễn Xuân Mừng 06/11/1963
Trần Quang Huy 01/01/1975
Dương Quang Phú 04/03/1987
Nguyễn Thị Tân 10/03/1988
Vũ Tiến Dũng 17/08/1971
Lê Ngọc Thắng 14/09/1984
Vũ Thị Thanh Hương 17/05/1978
Hoàng Đức Công 10/03/1991
Lê Văn Biên 30/04/1987
Nguyễn Xuân Chính 12/02/1984
Bùi Quang Học 08/09/1983
Phạm Thành Kiên 6/25/1990
Nguyễn Trần Mỹ Anh 12/08/1998
Phạm Minh Đức 8/12/1991
Trần Văn Hoa 03/08/1994
Lê Xuân Chính 12/7/1983
Nguyễn Văn Đoàn 11/07/1991
Vũ Văn Tam 17/01/1991
Vũ Trung Phúc 9/5/1990
Nguyễn Hữu Đại 22/09/1983
Nguyễn Tiểu Ly 22/11/1989
Đào Thanh Loan 22/06/1979
Vũ Lan Phương 26/02/1985
Nguyễn Duy Tiến 11/20/1985
NGUYỄN THỊ TÚ MINH 1/6/1984
LÊ QUANG ĐIỀN C 25/03/1990
LÊ PHÚ ĐỨC 2/9/1985
NGUYỄN ĐĂNG DŨNG 29/11/1997
NGUYỄN VĂN SƠN C 13/09/1988
HÀ PHƯƠNG LIÊN 18/01/1981
BÙI THỊ MINH 19/12/1970
LƯU THÙY LINH 11/10/1995
PHẠM XUÂN KHOA 1/11/1980

Save