Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 18/9/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô tại Hà Nội xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm Sabavi cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tên Ngày sinh
Nguyễn Đình Chiến 07/01/1988
Phạm Văn Tiến 12/08/1987
Phạm Ngọc Quyền 02/09/1986
Nguyễn Xuân Kiên 06/12/1987
Nguyễn Tiến Việt 25/08/1982
Nguyễn Văn Chính 06/05/1986
Phạm Thanh Sơn 18/03/1988
Lê Bảo Linh 11/01/1989
Nguyễn Quán Tuyến 02/10/1987
Nguyễn Đình Quý 24/05/1990
Lê Đức Cường 14/06/1981
Nguyễn Việt Huy 02/09/1991
Nguyễn Hải Triều 17/07/1978
Phạm Kiên Trung 26/06/1988

Save