Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 16/8/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm Sabavi cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tên Ngày sinh
Vũ Kim Long 19/06/1954
Phạm Thanh Sơn 18/03/1988
Bùi Đức Thịnh 01/10/1983
Nguyễn Thành Kiên 21/03/1991
Phạm Văn Tiến 12/08/1987
Phạm Ngọc Quyền 02/09/1986
Nguyễn Xuân Kiên 06/12/1987
Nguyễn Hải Triều 17/07/1978
Phạm Văn Cường 17/09/1985
Nguyễn Ngọc Hà 26/12/1988
Phạm Kiên Trung 26/06/1988
Nguyễn Minh Hà 04/08/1984
Đoàn Thị Thu Huyền 07/05/1976
LÊ QUANG THANH 01/03/1993
TRẦN THỊ MAI XA 15/09/1988
TRẦN NGỌC TUẤN 19/05/1983
TRẦN ĐÌNH NGUYÊN 16/02/1995
LÊ NGỌC THỈNH 21/03/1986
Nguyễn Thị Đồng 05/05/1971
Bùi Thị Thu Hiền 26/11/1969

Save

Save