Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 16/8/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm Sao Bắc Việt cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tênNgày sinh
Vũ Kim Long19/06/1954
Phạm Thanh Sơn18/03/1988
Bùi Đức Thịnh01/10/1983
Nguyễn Thành Kiên21/03/1991
Phạm Văn Tiến12/08/1987
Phạm Ngọc Quyền02/09/1986
Nguyễn Xuân Kiên06/12/1987
Nguyễn Hải Triều17/07/1978
Phạm Văn Cường17/09/1985
Nguyễn Ngọc Hà26/12/1988
Phạm Kiên Trung26/06/1988
Nguyễn Minh Hà04/08/1984
Đoàn Thị Thu Huyền07/05/1976
LÊ QUANG THANH01/03/1993
TRẦN THỊ MAI XA15/09/1988
TRẦN NGỌC TUẤN19/05/1983
TRẦN ĐÌNH NGUYÊN16/02/1995
LÊ NGỌC THỈNH21/03/1986
Nguyễn Thị Đồng05/05/1971
Bùi Thị Thu Hiền26/11/1969

Save

Save