Học viên có danh sách dưới đây sẽ thi sát hạch vào ngày 3/8/2017. Vui lòng liên hệ với giáo viên của mình để có kế hoạch tập xe chip và ôn thi.

Bạn có nhu cầu học lái xe ô tô số sàn xin vui lòng liên hệ 097 497 5802 hoặc 024 6253 6254 để được đăng ký vào khóa sớm nhất.

Trung tâm đào tạo lái xe ô tô Sabavi cam kết không phát sinh chi phí trong quá trình học, học viên được chủ động lịch học và thi đúng lịch của sở.

Họ tên Ngày sinh
NGUYỄN QUANG TiẾN 26/06/1977
PHÙNG VĂN SƠN 30/09/1982
NGUYỄN HẢI NAM 04/02/1990
TRẦN VĂN ĐỊNH 26/12/1980
Nguyễn Ngọc Dương 12/04/1990
Đào Ngọc Hoành 19/05/1984
Tạ Văn Quang 20/08/1989
Nguyễn Văn Công 19/02/1982
Lưu Vĩnh Tuyên 25/08/1992
Nguyễn Thị Phương 10/07/1986
Lương Hải Duy 07/05/1990
Nguyễn Tử Quân 05/08/1987
Phạm Tiến Thắng 09/08/1988
Trần Phi Long 31/07/1985
Hoàng Đình Tùng 20/05/1979
Dương Văn Chí 05/11/1980
Nguyễn Mạnh Tùng 15/10/1986
Ngô Đức Yên 05/06/1984
Nguyễn Đức Mạnh 14/02/1977
Lê Thị Liên Phương 19/12/1981
Lê Thị Tâm 21/09/1988
Hoàng Bảo Trung 27/07/1987
Nguyễn Tấn Dũng 28/06/1997
Chu Việt Anh 28/04/1976
Trần Cao Cường 02/08/1988
Dư Hoàng Ngân 03/10/1969
Chu Đức Công 29/05/1986
Nghiêm Xuân Thọ 02/12/1972
Lê Văn Kiên 19/06/1987
Vũ Hồng Quân 02/02/1985
Phạm Bá Chung 08/02/1985
Nguyễn Duy Tấn 28/06/1991
Vũ Hoàng Phương 22/03/1993
Lê Văn Hải 15/10/1988
Đỗ Thu Hiền 24/10/1988
Trần Văn Toàn 01/01/1985
Ngô Thu Thủy 22/04/1987
Nguyễn Lâm Huynh 07/11/1989
Nguyễn Văn Sỹ 01/12/1984
Chu Minh Chúc 08/12/1984
Lê Văn Tưởng 27/02/1985
Đào Xuân Dũng 10/08/1987
Nguyễn Bá Huyên 20/10/1982
Vũ Văn Hiểu 25/12/1954
Đoàn Văn Thông 24/06/1987
Nguyễn Quang Điều 20/12/1984
Nguyễn Tiến Chiến 15/01/1989
Vũ Đại Pháp 10/08/1988
Trần Văn Lâm 29/12/1985
Đỗ Nhật Thịnh 10/05/1983
Hoàng Minh Quân 15/05/1986
Nguyễn Cao Cường 22/12/1989
Quách Văn Lộc 15/07/1984
Đào Trung Hào 01/05/1989
Đào Việt Hưng 14/07/1985
Hoàng Ngọc Khánh 15/12/1992
Nguyễn Mạnh Cường 26/04/1978
Đào Thị Hạnh 22/11/1979
Phạm Thị Sinh 16/10/1982
Lê Huy Đồng 27/07/1987
Phùng Văn Phương 26/12/1977
MAI TIẾN DŨNG 2/3/1990
VƯƠNG TIẾN ĐỊNH 18/05/1971
HOÀNG HIỆP 12/3/1971
LÊ QUANG DƯƠNG 21/04/1991
NGUYỄN ĐẮC LUÂN 2/8/1986
NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG 12/3/1986
LÊ THỊ HẬU 17/07/1983
ĐỖ VĂN PHÙNG 15/05/1983
NGUYỄN VĂN HOÀNG 20/10/1993
NGUYỄN HƯƠNG LINH 4/10/1995
HOÀNG PHÚC SƠN 31/08/1991
TRẦN QUỐC BÌNH 15/10/1957
TRỊNH QUANG CHIẾN 3/8/1972
NGÔ CHÍ ĐỨC ANH 13/10/1994
LÊ THỊ THU TRANG 20/06/1990
NGUYỄN VĂN TUẤN 27/07/1981
ĐỒNG THỊ THU THỦY 2/8/1977
Vũ Công Sơn 20/07/1981
Phạm Kiên Trung 26/06/1988
Tô Văn Thủy 05/05/1983
Lê Văn Long 10/03/1985
Lò Văn Nghị 17/08/1987
Vũ Văn Chi 16/07/1982
Lê Đức Cường 14/06/1981
Lưu Thị Trang 19/11/1991
Đỗ Minh Quang 21/02/1990
Nguyễn Thị Mai Hương 22/05/1987
Nguyễn Thị Hường 12/10/1990
Trần Thị Quế Chi 24/03/1980
Hoàng Văn Triệu 19/05/1990
Đinh Văn Bách 03/11/1990
Vũ Thanh Xuân 30/05/1989
Nguyễn Đức Thắng 24/01/1987
Vũ Hồng Giang 04/01/1981
Nguyễn Quang Kiêu 14/03/1987
Nguyễn Duy Thường 05/02/1985
Ngô Văn Quyết 10/09/1985
Nguyễn Văn Khơ 16/10/1988
Trương Bá Tứ 26/08/1984
Trương Văn Tuân 18/01/1986
Trương Văn Tuấn 28/01/1978
Nguyễn Thanh Kiên 12/03/1982
Cao Hữu Đoàn 01/09/1983
Vương Hồng Tiến 15/09/1988
Chu Văn Thọ 17/02/1993
Nguyễn Thanh Trình 18/12/1986
Mai Tuấn Anh 18/10/1993
Ngô Trung Sơn 14/05/1996
Đinh Đức Tuyền 26/02/1991
Hoàng Văn Quỳnh 07/05/1985
Nguyễn Hữu Thuyên 26/08/1976
Nguyễn Viết Mạnh 22/07/1979
Ngô Quốc Huy 25/09/1985
Lê Đức Hùng 26/12/1987
Nguyễn Thế Huy 24/08/1995
Hà Công Trường 21/02/1983
Nguyễn Hữu Thảo 13/09/1976
Nguyễn Trọng Khánh 16/03/1986
Lê Thanh Tuyền 10/05/1990
Nguyễn Huy Huệ 08/09/1974
Tô Mi Sa 07/06/1984
Tô Thế Đức 12/12/1989
Hoàng Ngọc Hưng 17/12/1985
Nguyễn Thị Minh Hằng 27/08/1994
Nguyễn Thị Hoài 10/10/1991
Phạm Văn Cường 05/03/1981
Nguyễn Bằng Giang 29/03/1985
Vũ Văn Toàn 05/10/1988
Vương Ngọc Trâm 05/04/1991
Lê Duy Tùng 06/07/1988
Nguyễn Thế Hà 26/03/1988
Nguyễn Ngọc Tự 02/06/1974
Phạm Văn Nguyễn 04/01/1988
Lưu Thị Thúy 29/10/1988